ev-international image and text block

„Бъдещето днес - Живот без химия“

„Радикално намаляване употребата на химикали в личната грижа и почистването на дома“

„Отговорност към нашата планета и допринасяне за по-високо качество
на живот на настоящите и бъдещи поколения“

Нашата мисия е да запознаем колкото се може повече хора с нашите продукти, така че почистването да бъде по-екологично и начинът на живот по-здравословен.

Искаме екипът ни и нашите клиенти да се чувстват като част от едно голямо семейство, което работи с една обща споделена цел - да се съхрани природата на земята, за да живеем всички в една по-здравословна околна среда без химически препарати.

Имаме за цел да осигурим иновативни алтернативи за почистване без химия в дългосрочна перспектива и да проследим как нашата работа оказва влияние на бъдещите поколения и околната среда.

Имаме за цел да заместим вредните химически препарати за почистване с безвредни, щадящи околната среда.

Силата EV 3000i е в сухата пара и високата температура. Сухата пара е напълно „зелена технология“, която прави почистването и дезинфекцирането възможно по-екологосъобразен начин, без използването на вредни химически препарати.