E V International Ltd. 

предлага различни позиици в следните отдели:

Администрация

Човешки ресурси

Маркетинг

Информационни технологии и др.

Свободни позиции